Thông báo điều chỉnh phí gửi xe ô tô chính chủ tòa tháp B, C, D