Thông báo về việc thu phí quản lý vận hành, phí trông giữ xe tại tòa tháp D Qúy 4/2018